Dětské motokáry

Motor 120 ccm Subaru EX13 o výkonu 4,3 hp

Sport motokáry birel

Motor 200 ccm Subaru EX21 o výkonu 7 hp, podvozek birel

Racing motokáry birel

Motor 270 ccm Subaru EX27 Racing o výkonu 10,3 hp,
laděný racing výfuk, podvozek birel

Motokáry jsou samozřejmě pod neustálým dohledem našich techniků.
(*) Poznámky:
Pro jízdu na motokárách Racing je třeba získat licenci. Tato licence opravňuje jeho držitele jezdit na speciálních motokárách. K získání této licence musí zájemce splnit požadovaný časový limit - max. čas 1 minuta a 24 sekund za projetí jednoho kola dlouhé trati (910m) v motokáře sport.