Podmínky pro jízdu na dětské dráze

 

  1. Minimální výška dítěte je 130 cm
  2. Maximální věk dítěte je 15 let
  3. Při jakémkoli zastavení motokáry dítě nesmí opustit motokáru bez pokynu obsluhy
    (Při havárii dítě čeká na pomoc obsluhy a z motokáry nevystupuje)
  4. Pokud dítě nedokáže opakovaně zabrzdit a havaruje do mantinelu bude mu jízda předčasně ukončena
  5. Rodiče jsou povinni své děti před jízdou poučit a vysvětlit jim pokyny pro jízdu na dětské dráze